Oma tegevusega hariduse, ühiskonnaelu, inglise keele ja kunsti valdkonnas aitame muuta miljonite inimeste elu nii Ühendkuningriigis kui ka mujal maailmas. 

Teeme koostööd paljude organisatsioonidega, kasutades ära oma üleilmset võrgustikku, teadmisi ja usaldusväärsust, et aidata neil oma eesmärke saavutada. Mõistame igati oma äripartnerite sotsiaalse vastutuse ja turunduse strateegiaid. 

Samamoodi tunnustame oma avalikus ja kolmandas sektoris tegutsevate partnerite püüdlusi arenguvaldkonnas, hariduses ja kunstielus.

Miks hakata meie partneriks?

Partnerlus meiega võib tähendada kõike, alates lihtsast ürituse toetamisest ja lõpetades pikaajalise koostööga. Jõudude ühendamine Briti Nõukoguga toob meie partneritele käegakatsutavat kasu.

Põhjused, miks olla meie partner

Jõuate uute sihtrühmadeni

Kas British Council saaks aidata teil mõne sihtrühmani jõuda?

Kui hakkate meie partneriks, saame aidata teil hõlmata ühiseid sihtrühmi, näiteks õpilasi või noori spetsialiste. British Council kaudu sündmust, näitust või programmi toetades saate kasu meie interneti- ja muu turunduse taristust ja teadmistest.

Aitame tooteid ja teenuseid edukalt reklaamida paljudel ettevõtetel, lennufirmadest kuni pankadeni.

Võimendate oma kaubamärki

British Council kaubamärki usaldatakse kõikjal maailmas. See esindab parimat, mida Ühendkuningriigil pakkuda on. Oleme üleilmselt inimesi ja organisatsioone aidanud juba rohkem kui 80 aastat.

Meie kaubamärk põhineb inimeste väärtustamisel, aususel, vastastikusel koostööl, loovusel ja asjatundlikkusel. Need väärtused on kogu meie tegevuse alus.

Me lisame teie kaubamärgile väärtust, olgu teie soov siis hakata sponsoriks, osaleda ühisturunduses või saada meie ametlikuks partneriks. Saame nii riigi piires kui ka rahvusvaheliselt reklaamida teie kaubamärki mitmesuguste kanalite kaudu, muu hulgas sündmustel, veebikampaaniates ja sotsiaalmeedias.

Saavutate oma ettevõtte sotsiaalse vastutuse eesmärgid

Me saame ära kasutada oma oskusteavet sotsiaalsete programmide korraldamisel, et aidata teil saavutada oma ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud eesmärgid. Võime välja töötada ja ellu viia programme, mille eesmärk on sõlmida ja tugevdada sidemeid ning soodustada töötajate pühendumust – teie täisväärtusliku partnerina teeme kõik, et teie pingutused tooksid tulemusi.

Meie sotsiaalse vastutuse alase partnerluse tähtis osa on partnerettevõtete töötajate kaasamine ja motiveerimine.

Töötajad kes on osalenud meie tegevuses ettevõtte sotsiaalse vastutuse alal, ütlevad sageli, et nad tunnevad, et annavad midagi tagasi ning kuuluvad sotsiaalselt vastutustundlikusse organisatsiooni. Tänu oma üleilmselt usaldusväärsele kaubamärgile saame reklaamida teid sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena nii riigi piires kui ka rahvusvaheliselt.

Osalete meie üleilmses võrgustikus

Oleme üle 80 aasta sõlminud sidemeid Ühendkuningriigi ja teiste riikide vahel.

See võimaldab meil hoida tugevaid suhteid valitsusjuhtide, poliitikakujundajate, oluliste nõuandjate ja laiema avalikkusega.

Et meie töö hõlmab haridust, ühiskonnaelu ja kunsti, siis saame teid kaasata üleilmsesse teabevõrgustikku kõigis neis valdkondades. Meie tegevus ja kontaktid ületavad riigipiire ning see aitab meie partneritel viia oma tegevus rahvusvahelisele tasemele.

Meie üleilmne mõju

Tutvustame õppimisvõimalusi ja loovaid ideid inimestele üle maailma ning loome vastastikku kasulikke suhteid Ühendkuningriigi ja teiste riikide elanike vahel. Kui teie ettevõte või organisatsioon soovib luua suhteid näiteks Singapuris, toetades kunsti, haridust või uuenduslikke sotsiaalse vastutuse programme, saab British Council teid aidata.

Meil on pikaajalised kogemused. Aastatel 2011–2013:

  • oleme teinud koostööd 15 390 valitsus-, firma- ja sotsiaalvaldkonna juhiga
  • on meie üritustel osalenud 19,8 miljonit inimest
  • on meie programmidest osa võtnud 427 000 vanemõpetajat ja akadeemikut
  • on meie noorsoo- ja kodanikuühiskonnatöös osalenud 190 000 vabatahtlikku
  • on 294 000 õppurit läbinud 1,3 miljonit õppetundi meie inglise keelt õpetavates koolides.