Sellest jaotisest leiate teavet järgmiste teemade kohta:

  • privaatsus, küpsised, andmekaitse ja teabevabadus
  • kõikide Briti Nõukogu veebisaitide kasutustingimused, ligipääsetavus ja kaebuse esitamise kord
  • Briti Nõukogu järgitavad põhimõtted.

Seda teavet uuendatakse aeg-ajalt. Sisu uuendati viimati 22. detsembril 2014.

Privaatsus ja küpsised

Privaatsus

Me leiame, et isikuandmete õiguspärane ja korrektne käsitlemine on oluline meie edukaks tegevuseks ja meiega koostööd tegevate inimeste usalduse hoidmiseks. See avaldus kehtib kõigi meie esinduste kohta, olenemata nende asukohast. 

Meie täielikke privaatsuspõhimõtteid saate lugeda inglise keeles.

Andmekaitse

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas me oma andmeid kaitseme ja kuidas taotleda võimalust tutvuda teabega, mis meil teie kohta olemas on.

Meie täielikke andmekaitsepõhimõtteid saate lugeda inglise keeles.

Teabevabadus

Briti Nõukogu tunneb uhkust selle üle, et otsib uusi ja avatud võimalusi kaasata kogu maailma inimesi.  Ausate ja usalduslike suhete loomiseks on oluline, et oleksime eeskujuks, avades oma organisatsiooni maailmale rohkem.

Meie täielikke teabevabaduse põhimõtteid saate lugeda inglise keeles.

Selle saidi kasutustingimused

Briti Nõukogu on koostanud konkreetsed juhised, kuidas seda veebisaiti kasutada võib. Siit leiate teavet selle kohta, kuidas sait on üles ehitatud, et seda saaksid kasutada kõik. Samuti leiate teavet kaebuse esitamise võimaluste kohta.

Kasutustingimused

Briti Nõukogul on selle saidi ning saidini viivate ja saidil asuvate linkide kasutamise kohta oma tingimused. 

Meie täielikke kasutustingimusi saate lugeda inglise keeles.

Ligipääsetavus

Oleme pingutanud, et veebisaiti www.britishcouncil.ee oleks kõigil lihtne kasutada, olenemata sellest, millist veebilehitsejat te kasutate või kas vajate ligipääsuks erilisi seadmeid. 

Briti Nõukogu veebisaidi ligipääsetavuse meetmete kohta saate rohkem teavet inglise keeles.

Kaebuse esitamine

Me hindame teie arvamust. Soovime muuta teie suhtluse Briti Nõukoguga suurepäraseks ning ootame teie märkusi, soovitusi ja rahulolu- või rahulolematuse avaldusi selle kohta, milline oli teie kogemus, kui võtsite meiega ühendust või kasutasite meie tooteid ja teenuseid. Samuti soovime kuulda sellest, kui mõni meie töötaja on eriliselt hea teenindusega silma paistnud. 

Meie täielikke kaebuse esitamise põhimõtteid saate lugeda inglise keeles.

Põhimõtted

Kultuurisuhete organisatsioonina järgib Briti Nõukogu järgmisi põhimõtteid:

Lastekaitse põhimõtted

Briti Nõukogu tunnistab, et meie kohus on hoolitseda kõigi meie tegevusse kaasatud laste eest, sealhulgas kaitsta neid väärkohtlemise eest. Selleks järgime Ühendkuningriigi lastekaitseseadusi ja asjaomaseid seadusi kõikides riikides, kus tegutseme, ning juhindume 1989. aastal vastu võetud ÜRO lapse õiguste konventsioonist. 

Meie täielikke lastekaitse põhimõtteid saate lugeda inglise keeles.

Keskkonnakaitse põhimõtted

Briti Nõukogu täidab Ühendkuningriigi ja rahvusvahelisi norme, mis käsitlevad keskkonnamõju juhtimist. Me mõistame, et meie tegevus mõjutab keskkonda. Samuti saame aru, et kliimamuutused ohustavad heaolu, sotsiaalset õiglust ja elukvaliteeti. Seetõttu kohustume oma keskkonnamõju juhtima ja vähendama. 

Meie täielikke keskkonnakaitse põhimõtteid saate lugeda inglise keeles.

Võrdsed võimalused ja mitmekesisus

Briti Nõukogu pakub Ühendkuningriigi ja teiste riikide elanikele rahvusvahelisi võimalusi ning loob kogu maailma inimeste vahel usalduslikke suhteid. Oma töös suhtleme eri tausta ja eri kultuuridest pärit inimestega. Seetõttu on meie tegevuse oluline osa tõhus töö mitmekesisusega ja võrdsete võimaluste edendamine.

Meie täielikud põhimõtted selle kohta, kuidas me oma programmides ja projektides võrdseid võimalusi ja mitmekesisust soodustame, ning kontaktandmed lisateabe saamiseks on esitatud inglise keeles.