British Council

Haridusvallas keskendume hariduse rahvusvahelisemaks muutmisele, luues võimalusi kogemuste vahetamiseks Ühendkuningriigiga ning andes haridusvaldkonna partneritele koostöövõimalusi läbi ühiste projektide algatamise.

Selles jaotises