Mees, kes registreerub British Council iseseisva õppe veebikursusele

Need on kursused, kus saate alustada igal hetkel ja õppida millal tahes. Pakume kolme iseseisva õppe kursust:

Special Educational Needs (hariduslikud erivajadused)

Veebikursus TeachingEnglish Special Educational Needs on mõeldud nii põhikooliõpetajatele kui ka neile, kes õpetavad aineid inglise keele kaudu.

Kursuse TeachingEnglish Special Educational Needs eesmärk on:

  • suurendada õpetajate teadlikkust sellest, kuidas õpetada hariduslike erivajadustega õpilasi
  • aidata õpetajatel mõista oma erapoolikust ja eelarvamusi ning nendest üle saada
  • anda õpetajatele teavet mitmesuguste hariduslike erivajaduste kohta ning selgitada, kuidas need mõjutavad õpetamist ja õppimist
  • pakkuda õpetajatele tervet komplekti õpetamisstrateegiaid, mis toetavad kaasavat õppimist ja on kasulikud kõigile õpilastele
  • juhendada õpetajaid, kuidas arendada oma klassis või koolis kaasatust
  • toetada õpetajaid, et nad oleksid hariduslike erivajadustega õpilastega tegeledes enesekindlamad.

Eelduslik inglise keele oskustase: B1+

Kursust TeachingEnglish Special Educational Needs saab läbida kahel moel:

  • täiesti iseseisev õpe ilma hindamiseta;
  • õpimappi hindab juhendaja (pidage meeles, et õpimapi hindamiseks peate läbima vähemalt kaheksa moodulit).

Rohkem teavet leiate veebilehelt TeachingEnglish.

Learning Technologies for the Classroom (klassitundide õppemeetodid)

See on õpetajate täienduskursus, kus tutvustatakse inglise keele õpetajatele keeletunnis kasutatavate uute meetodite põhikülgi. Kursuse moodulid hõlmavad erisuguseid veebiõppe meetodeid, sealhulgas interneti kasutamist, õpilaste küberturvalisust, MS Office’i rakenduste, võrgus olevate video- ja helimaterjalide ning sotsiaalvõrgustiku ja muude veebilahenduste kasutamist hariduslikel eesmärkidel.

Rohkem teavet leiate veebilehelt TeachingEnglish.

Steps to Success

Kui olete lõpetamas oma õpetajakoolitust või olete õpetaja olnud vähem kui kaks aastat, on see kursus mõeldud just teile. See hõlbustab teie üleminekut õppivast õpetajast spetsialistiks ning aitab teil õpitud teooriaid rakendada.

Rohkem teavet leiate veebilehelt TeachingEnglish.