Association of Estonian Open Youth Centres
Association of Estonian Open Youth Centres 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on katusorganisatsioon 169 noortekeskusele üle terve Eesti. Briti Nõukogu toetab noorte ettevõtlusprogrammi nimega „Pick Up – British Special.“

Programm on mõeldud 7–26aastastele keerulise taustaga noortele, kellel palutakse moodustada vähemalt kolmeliikmelised meeskonnad ja pakkuda välja üritus või projekt kahel võimalikul teemal: koostöövõimaluste loomine erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel ning eesti või vene kultuuri tutvustamine eri tegevuste kaudu. Noored esitavad oma ettepanekud plakatite vormis ja need pannakse üles sotsiaalmeediasse, kus rahvahääletuse tulemusel valitakse välja viis võitjat. Lisaks valivad Briti Nõukogu ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus välja veel kümme võitjat. 

Kõik võitjameeskonnad saavad oma idee elluviimiseks 1000 eurot. Meeskondi aitavad juhendajad nende kohalikest noortekeskustest, kuid eeltingimuseks on see, et organiseeriv meeskond peab ise kõik tegevused korraldama ja ellu viima ning korraldatud üritusel peab olema võimalik osaleda vähemalt 30 noorel. 

Eelmisel aastal korraldasid osalevad meeskonnad näiteks nn avatud köögid, et õppida valmistama erinevatele Eestis esindatud kultuuridele omaseid roogi; keelekohviku, kus õpiti üksteise emakeelt, kuid omandati teadmisi ka üksteise kultuurist, samuti pakkus üks meeskondadest kahele SOS Lasteküla perele võimaluse kohtuda ja õppida üksteist tundma, ületades nii keele- ja kultuuribarjäärid. „Suhtlemine teistsuguse kultuuritaustaga inimestega on nüüdsest peale lihtsam ja nende juures tundub kõik nii põnev olevat! Ma loodan, et sellest üritusest saab traditsioon ja et meie kogukonna noortel on võimalik üksteisega vabalt suhelda,“ rääkis üks keelekohvikus osalenuid.

Välislingid