SPIN spordiprogramm. Tallinn 2018
©

SPIN programme

Briti Nõukogu on SPINi võimeka meeskonnaga Eestis koostööd teinud juba kolm aastat, rajades programmi, mis õpetab noortele lisaks jalgpallimängule ka erinevaid eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi nagu võistkonnatöö, enesedistsipliin, konfliktide ennetamine ja eesmärkide seadmine. SPIN tugineb Ühendkuningriigist pärit spordiprogrammile Kickz.

Vähemate võimalustega piirkondade noortele suunatud programm tegutseb täna edukalt Tallinna, Tartu, Rakvere, Kohtla-Järve ja Narva linnades. Programmist on Eestis osa saanud enam kui 550 noort. SPIN-programmi liikmeks olemine eeldab osavõttu kolmest sessioonist nädalas. Kaks sessiooni keskenduvad jalgpallimängule ja kolmas muudele vajalikele oskustele. Sessioonide kestus on 1,5 h.

2015-2017 toimunud hooaegade andmetele tuginev teaduslik mõju uuring näitas, et SPIN-programmil on tuntav mõju selles aktiivselt osalevate noorte pro-sotsiaalsete hoiakute ja enesekontrolli tugevdamisele, riskivalmiduse ja impulsiivsuse vähendamisele, koolikäitumise ja õppeedukuse paranemisele.

SPIN keskendub kolmele põhimõttele: 

  • Aktiivsus. SPINi keskmes on sport, kuid peame oluliseks aktiivsust ja ettevõtlikkust kogu elus – on igaühe kätes, milline maailm talle tulevikus vastu vaatab.
  • Avatus. Soovime areneda läbi aja ning saavutada üha suuremat mõju, seetõttu oleme avatud nii inimeste, ideede, lahenduste kui ka kriitika suhtes.
  • Hoolivus. Usume, et igaühes on potentsiaal olla hooliv kodanik. Meie eesmärk on tuua noortes välja nende parimad omadused, teeme seda läbi hoolivuse, tähelepanelikkuse ja julgustamise.

2018. aastal andis UEFA Lastefond spordipõhisele arenguprogrammile SPIN üle tunnustuse, mille pälvib igal aastal 20 Euroopa silmapaistvaimat lastele suunatud algatust.

SPIN ootab liituma poisse ja tüdrukuid vanuses 10-18 Lasnamäelt ja Põhja-Tallinnast, Kohtla-Järvelt, Narvast, Tartust ja Rakverest. Eelnev jalgpallioskus pole oluline. SPIN-programm on osalejatele tasuta!