Integration Foundation’s Integration Conference 

Tegemist on integratsiooni asjatundjate ja poliitikakujundajate kohtumisega, et arutleda omandatud kogemuste üle, teha tulevikuplaane, saada teavet uute integratsioonivaldkonna uuringute ja parimate tavade kohta.

Aastakonverentsi tipphetk on integratsiooniteemaline Eesti parteide juhtide arutelu, kus selle valdkonna olulisus Eesti laiema avalikkuse jaoks alati esiplaanile tuuakse.