University of Tartu Centre for Ethics 11th Values-based Education Conference 

11. väärtuskasvatuse konverentsile, mis toimus 2018. aasta lõpus, tuli kokku enam kui 200 haridustöötajat, et keskenduda Eesti hariduse tulevikule.

Konverentsil käsitleti õpetamise, õppimise, koolijuhtimise ja õpetajakoolituse olukorda Eestis ning tehti väärtuspõhist haridust silmas pidades ettepanekuid haridus- ja teadusministeeriumi poolt aastateks 2020–2035 koostatud haridusstrateegia edukaks rakendamiseks. Oleme uhked, et meil on olnud võimalik osaleda Eesti hariduse tuleviku kujundamises koos niivõrd mõjuka partneriga, nagu seda on Tartu Ülikool, ning loodame, et väärtuspõhine haridusmudel võtab riiklikus hariduspoliitikas juhtrolli. 

Välislingid