Improving the system of professional development of teachers and school leaders
  ©

Mattias Malk

Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Komisjon ja Briti Nõukogu on algatanud projekti, et täiendusõppe süsteemi mõningaid kitsaskohti lahendada. 

Täpsem info projekti kohta

Kuidas paremini arvesse võtta õpetaja ja koolijuhi individuaalseid vajadusi? Kuidas toetada koolisisest koostööd, et aidata kaasa uute ideede ja praktikate rakendamisele igapäevatöös? Kuidas hinnata koolitusprogrammide mõju? 

Projekti peamised tegevused:

  1. Arendame välja tööriistad, mille abil õpetajad ja koolijuhid saavad paremini oma isiklikke professionaalse arengu vajadusi analüüsida ja prioriteete määratleda. 

  2. Loome töövahendid koolitusprogrammide mõju mõõtmiseks. Aitame õpetajatel ja koolijuhtidel analüüsida, kas nad on omandanud uusi teadmisi ja oskusi ning kas nad rakendavad neid igapäevatöös. 

  3. Uurime, mis motiveerib õpetajaid ja koolijuhte end pikema aja jooksul täiendama. Sõnastame poliitikasoovitused koolipidajatele. 

  4. Analüüsime, kuidas täiendusõppe süsteemis tehakse otsuseid prioriteetsete teemade ja rahastamise kohta, ning mida selles osas saaks parandada.

Projekti eesmärkide, põhitegevuste ja ekspertide tiimi lühitutvustus.

Millisest täiendusõppest on kõige rohkem kasu?

Inglismaal tegutsev Teacher Development Trust on paljude rahvusvaheliste uuringute põhjal sõnastanud, mis laadi täiendusõppest on õpetajatele kõige rohkem kasu. Ehk teisisõnu, milline täiendusõpe aitab kõige paremini õpetamise ja õppimise kvaliteeti parandada. Neid põhitingimusi on viis:

  1. Pikaajalisus. Õpetajad osalevad pikaajalistes programmides, mis vältavad kuus kuud või kauem.

  2. Varasemad kogemused. Koolitusel arvestatakse õpetajate varasemaid kogemusi ja nende unikaalseid vajadusi. Uusi ideid seostatakse varasemate kogemustega.

  3. Katsetamine klassis. Õpetajatel on võimalus arutleda nii teooria kui ka praktika teemadel. Eksperdid näitavad ette, kuidas uusi praktikaid rakendada. Õpetajad katsetavad uusi praktikaid oma klassiruumis ja saavad sellele tagasisidet.

  4. Oodatav mõju. Koolituse oodatav mõju õpetamispraktikale ja seeläbi õpilaste õppimisele on selgelt sõnastatud. Õpetajad analüüsivad, kas uute praktikate kasutamine omab oodatud mõju ja vajadusel teevad muudatusi.

  5. Väline toetus. Õpetajad osalevad koolitusel, milles peitub väljakutse ja mis aitab neil oma praktikat sügavamalt analüüsida. See eeldab välist toetust ja väljakutset. Muutused ei ole võimalikud ainult vanade tuttavate ringis, kelle seisukohad on ammu teada.

Koostöö pilootkoolide ja koolipidajatega

Koostöö eesmärk pilootkoolide ja koolipidajatega on loodavaid töövahendeid katsetada ning üheskoos edasi arendada.

Pilootprojektis osaleb 10 kooli Eestimaa erinevatest paikadest:

Ilmatsalu Kool

Järveküla Kool

Jüri Gümnaasium

Raatuse Kool

Rocca al Mare Kool

Sakala Eragümnaasium

Tallinna Reaalkool

Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Tsirguliina Kool

Võnnu Keskkool

Koostöö kohalike ekspertidega

Koos rahvusvahelise ekspertide tiimiga (Harry Fletcher-Wood, Josh Goodrich, Eva Hartell, Ed Vainker) on tööriistade loomises oluline roll ka Eesti haridusekspertidel. Ootame oma projektitiimiga liituma 5 meisterõpetajat, 5 kogenud koolijuhti ja 5 ülikoolide esindajat. 

Kontaktid

Kui tekkis veel küsimusi, võta meiega julgesti ühendust.

Anne Maisvee, projektijuht, anne.maisvee@britishcouncil.org 
Airi Uuna, projekti koordinaator, airi.uuna@britishcouncil.org