Projekti taotles Haridus- ja Teadusministeerium, rahastas Euroopa Liit Struktuurireformide Tugiprogrammi kaudu ning viis ellu Briti Nõukogu koostöös Euroopa Komisjoniga. Aeg: september 2020 kuni august 2021.

Tulemused

 1. Õpetaja analüüsivahend, mis võimaldab õpetajal koos õpipartneriga oma professionaalse arengu vajadusi analüüsida, konkreetseid arengusamme valida ja neid harjutada.
 2. Koolijuhi arengusammude kavandamise juhend, mis võimaldab juhtidel koos õpipartneriga oma juhtimispraktikat analüüsida ja konkreetsetes arengusammudes kokku leppida, et rakendada õppimise eestvedamist.
 3. Hariduspoliitika soovitused õpetajate ja koolijuhtide täienduskoolituse süsteemi arendamiseks – akrediteerida koolitusprogramme, hinnata nende mõju õpetamisele ja õppimisele, luua õpetajatele selgem karjäärimudel, täpsustada otsustusprotsesse jne.

Õpetaja analüüsivahend

Analüüsivahend võimaldab õpetajal koos õpipartneriga oma õpetamispraktikat analüüsida, konkreetseid arengusamme valida ja harjutada.

 • Õpipartneri roll. Õpipartneri ülesanne ei ole õpetajat kritiseerida või hinnata. Õpipartneri peamine roll on toetada õpetaja professionaalset arengut. Pilootprojektis osalesid õpipartneritena meisterõpetajad.
 • Tunnivaatlused. Pilootprojektis toimusid tunnivaatlused kord kuus, aga soovitavalt vaatleb õpipartner õpetaja tunde kaks korda kuus. Kui koostöö on pidev, siis piisab 15 minuti pikkusest tunnivaatlusest. Vajadusel võib tunnivaatlus olla pikem.
 • Analüüsikohtumised. Pärast iga tunnivaatlust toimub 30 minuti pikkune kohtumine, kus arutletakse, mis läks hästi, kuidas eelmisel korral valitud arengusamm õppijaid mõjutas ja kuidas selle sammu kasutamist veelgi parandada. Seejärel valitakse uus arengusamm. Õpipartner näitab ette, kuidas tema seda arengusammu kasutab. Õpetaja harjutab uut arengusammu õpipartneri juhendamisel.
 • Arengusammude sisu. Esialgsed arengusammud koos harjutusülesannete ja edu-kriteeriumidega loodi Inglismaal Steplabi meeskonna poolt. Grete Arro ja Kati Aus (Tallinna Ülikool) ja Sandra Järv (Tartu Ülikool) on arengusammude sisu Eesti konteksti sobivamaks kohandanud. Suve jooksul kirjutasime uued arengusammud ennastjuhtiva õppija toetamiseks.
 • Veebiplatvorm. Platvormwww.steplab.co lehel toetab fokuseeritud tunnivaatluste läbiviimist, kasuliku tagasiside andmist, arengusammude valikut ja mõtestamist, uute oskuste mudeldamist ja harjutamist ning kogu programmi koordineerimist koolis.
 • Toetus õpipartneritele. Kaks korda kuus toimunud veebiseminare viisid läbi Josh Goodrich, Harry Fletcher-Wood, Eva Hartell, Grete Arro, Kati Aus ja Sandra Järv.

Koolijuhi arengusammude kavandamise juhend

Arengusammude kavandamise juhend keskendub õppimise eestvedamisele haridusasutuses. See võimaldab juhtidel koos õpipartneriga oma juhtimis-praktikat analüüsida ja konkreetsetes arengusammudes kokku leppida.

 • Õpipartneri roll. Õpipartneriks on teine koolijuht. Tema ülesanne on toetada koolijuhi arengut õppimise eestvedajana, mitte kritiseerida ega hinnata.
 • Arengut toetavad vestlused. Õpipartnerid kohtuvad kord kuus viie või kuue kuu jooksul. Vestluste aluseks on arengusammude kavandamise juhend. Vestlustel on kindel struktuur: hetkeolukorra kirjeldamine, õppimine (1-2 lk lugemismaterjalid seoses õppimise eestvedamisega), arengusammu määratlemine, selle rakendamine koolis, arengusammu hindamine järgmisel kohtumisel. Vestlused on konfidentsiaalsed.
 • Arengusammude sisu. Vestlustel keskendutakse õppimise eestvedamise olulistele aspektidele: õppimisega seotud eesmärkide seadmine ja ressursside kavandamine, õpetamise täiustamine (sh õpetamise hea tava mõtestamine), õpetajate õppimise ja arengu toetamine. Juhendi autorid on Claire Stoneman ning Eve Eisenschmidt ja Kätlin Vanari (Tallinna Ülikool). Õppekava arendamise peatüki esialgne kavand on valmis (autor: Martin Robinson), aga seda tuleb täiendada ning seejärel koolijuhtidega koostöös katsetada.
 • Toetus õpipartneritele. Kaks korda kuus toimunud veebiseminare viisid piloodi jooksul läbi Claire Stoneman, Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari ja Ed Vainker.

Hariduspoliitika soovitused

Philippa Cordingley, Sam Twiseltoni jt rahvusvaheliste ekspertide poolt sõnastati viis konkreetset soovitust, et parandada õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe süsteemi. Lõppraport (35 lk) on võimalik alla laadida siit ning lähiajal ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Projekti tulemuste hindamine

Inglismaal tegutsev sõltumatu haridusuuringute tegija ASK Research viis läbi küsitlused ja süvaintervjuud. Mõned olulisemad järeldused:

 • „Projektis osalemine oli mulle kasulik.“ Vastajaid 33, täiesti nõus 20, pigem nõus 10.
 • „Koostöö õpipartneriga oli kasulik.“ Vastajaid 33, täiesti nõus 13, pigem nõus 17.
 • „Programm aitab parandada õpetamise kvaliteeti.“ Vastajaid 33, täiesti nõus 15, pigem nõus 15. 
 • „Programm aitab parandada õpitulemusi.“ Vastajaid 33, täiesti nõu 10, pigem nõus 18.
 • „Analüüsivahendite sisu on sobiv.“ Vastajaid 33, täiesti nõus 12, pigem nõus 14.
 • „Poliitikasoovitused on Eesti kontekstis asjakohased.“ Vastajaid 12, täiesti nõus 5, pigem nõus 5.

Suur tänu kõigile, kes projektis osalesid!

Õpetaja analüüsivahendi autorid: Grete Arro, Kati Aus, Josh Goodrich, Sandra Järv, Oliver Lovell, Ernesto Panadero, Harry Fletcher-Wood. Nõustaja: Eva Hartell.

Meisterõpetajad-õpipartnerid: Anne Aasamets, Sigrid Melts, Kirsi Rannaste, Merike Sepp, Liia Vijand-Lind.

Koolijuhi analüüsivahendi autorid: Eve Eisenschmidt, Martin Robinson, Claire Stoneman, Kätlin Vanari. Nõustaja: Ed Vainker.

Koolijuhid-õpipartnerid: Karin Lukk, Karmen Paul, Mari-Liis Sults, Sirje Toomla, Haana Zuba-Reinsalu.

Kohaliku ekspertmeeskonna juht: Priit Jõe.

Pilootprogrammis osalenud koolid: Ilmatsalu Kool, Järveküla Kool, Jüri Gümnaasium, Raatuse Kool, Rocca al Mare Kool, Sakala Eragümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tsirguliina Kool, Võnnu Keskkool.

Koolipidajad: Kastre vald, Rae vald, Tallinn, Tartu, Valga vald.

Hariduspoliitika raporti autorid: Philippa Cordingley, Bart Crisp, Evangelia Araviaki, Loic Menzies, Bart Shaw, Baz Ramaiah, Sam Twiselton, Emily Perry, Chris Tweedale, Josh Goodrich, Harry Fletcher-Wood, Ed Vainker, Anne Maisvee, Artur Taevere.

Euroopa Komisjon: Thomas Pritzkow.

Haridus- ja Teadusministeerium: Ingar Dubolazov, Terje Haidak, Tatjana Kiilo, Liina Põld, Kristi Vinter-Nemvalts.

Briti Nõukogu: Gaelle Croisier, Margit Maar, Anne Maisvee, Victoria Pevitt, Ursula Roosmaa, Artur Taevere, Airi Uuna. 

©

Diana Unt