Multicultural Schools Alliance
Multicultural Schools Alliance 

Mitmekultuuriliste koolide võrgustiku tööd suunab Tartu Ülikooli eetikakeskus ning võrgustiku eesmärk on aidata vene õppekeelega koolidel Eestis arendada omavahelist koostööd ja pakkuda kooli juhtkonnale ja õpetajatele oskusi, mida on vaja selleks, et analüüsida kooli väärtushinnanguid, võimeid ja pädevusi.

Võrgustikku kuulub praegu kuus kooli: Sakala Eragümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Pärnu Tammsaare Kool, Tartu Aleksander Puškini Kool ja Valga Priimetsa Kool. Igale koolile määratakse nn oluline sõber, kes aitab suunata protsessi, mille käigus tuvastatakse täiustamist vajavad valdkonnad ning otsitakse lahendusi ja süvendatakse väärtushinnanguid ning lõppkokkuvõttes kujundatakse neist koolid, mis seisavad hea laste ja kogukonna kui terviku huvide eest.