English Language Training
English Language Training 

Briti Nõukogu teeb koostööd kohalike õpetajate liitudega ja õpetajakoolitust pakkuvate haridusasutustega, et tagada kvaliteetne inglise keele õpe.

Kutsume Eestisse inglise keele õpetajaid koolitama Ühendkuningriigi tippasjatundjad, kes annavad kõige värskemaid suuniseid ja jagavad parimaid tavasid inglise keele õpetamise jaoks. Korraldame Eesti inglise keele õpetajatele suvekoole, lühiajalisi koolituskursuseid ja veebipõhiseid kursuseid ning kasutame erinevaid metoodikaid, alustades lugude jutustamisest ja lõpetades traditsioonilise klassiruumiõppega.

Samuti pakume materjale ja keeleõppega lõimitud koolitust nendele koolidele, kus soovitakse konkreetseid õppeaineid teises keeles õpetada.