Eesti Noorteühenduste Liit on noorteorganisatsioone ja -ühendusi ühendav katusorganisatsioon. Liidu eesmärk on teha noorte inimeste hääl kodanikuühiskonnas paremini kuuldavaks, esindada noorteorganisatsioone valitsuses ja teistes riiklikes organisatsioonides.

Briti Nõukogu ja Eesti Noorteühenduste Liit korraldasid 2017. ja 2018. aastal meediakirjaoskuse kursuse, et anda noortele inimestele töövahendid väärteabe ja usaldusväärsete teabeallikate äratundmiseks. 2019. aastal korraldas Eesti Noorteühenduste Liit vene keelt kõnelevatele õpilastele ürituse Participation Academy, et arendada nende juhtimisoskusi, suurendada teadmisi sellest, kuidas olla kaasatud kodanikuühiskonnas, ja süvendada ühist arusaama demokraatlikest väärtustest. . 

 

Välislingid